home

mijn persoon leeskringen workshops gedichten wandelingen contact


 

Wie is Marije Freriks?
 

Ik ben van beroep maatschappelijk werkende en ben hiervoor in 1994 afgestudeerd. Ik wilde meer en was op zoek naar verdieping en via de media kwam ik in contact met de Universiteit voor Humanistiek. De vonk sloeg over. In 1994 ben ik aan de Universiteit voor Humanistiek gaan studeren en vanaf de eerste dag werd ik geboeid door de humanistische levensbeschouwing? Wat is nu het belangrijkste wat mij hierbij aanspreekt?

Humanisme heeft te maken met mens-zijn, menselijkheid en medemenselijkheid. Autonomie, verantwoordelijkheid en zelfbeschikking, verbondenheid en gelijkwaardigheid zijn belangrijke kernwoorden. Voor mij is het belangrijk dat de mens recht heeft om het leven in eigen hand te hebben. Of zoals Friedrich Nietschze zegt: Het gaat er om de stuurman van het eigen bestaan te zijn. De humanistische levensbeschouwing is er ook op gericht van het leven iets goeds en moois te maken.

Om een bestaan te leiden waarmee je instemt, waar je bewust voor kiest, waar je aandacht aan besteedt is de moeite waard om te leven.  Inspiratiebronnen hierbij zijn: het leven zelf, het eigen levensverhaal, andere mensen met hun verhalen, literatuur, kunst en de natuur. Ik werk en leef vanuit deze humanistische levensvisie en deze klinkt door in alles wat ik doe.  In mijn passie voor de natuur, waarvoor ik veel vrijwilligerswerk doe en binnen mijn werk als leeskring begeleider. Ook binnen mijn gedichten is het levensbeschouwelijke terug te vinden.

    Natuur-lijk Balans  Grotestraat 5a    5855AK Well    

balans@natuur-lijk-balans.nl      

     06-41849574
 

 2023 NLD Websites